Mateřská škola Kytička, Za Stadionem Kyjov | Aktuality
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička
Aktuality

Zápis do MŠ pro nový školní rok  se koná 13. a 14. května 2019

od 7.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Za Stadionem

Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte

a svůj občanský průkaz

*************************

 Podrobné informace, včetně kriterií  přijetí najdete v DOKUMENTECH

 

 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Záloha na stravné: Záloha na stravné ve výši 640 Kč musí být uhrazena před nástupem dítěte do MŠ. Úhrada probíhá bezhotovostně formou inkasa nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Záloha na čipy: Pro přístup do budovy je možné zakoupit čip. 1 ks čipu 100 Kč záloha. Počet čipů si můžete zvolit.

Obě zálohy lze zaplatit v kanceláři vedoucí ŠJ ve dnech 27., 28., 30. a 31. 8. 2018 od 7 do 15 hod.

Školné: Školné na měsíc září 2018 ve výši 420 Kč bude strženo současně se zálohou na stravné bezhotovostně formou inkasa nebo lze zaplatit v hotovosti v kanceláři stravování ve výše uvedených dnech.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

X
X
X
X