Mateřská škola Kytička, Za Stadionem Kyjov | MŠ Kytička
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička
MŠ Kytička

                                          Mateřská škola Kytička, logo

 

Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Za Stadionem 1224/27, 697 01 Kyjov

tel.: 518 612 707, e-mail:ms5.kyjov@wo.cz

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

s nástupem od 1. 9. 2019

 

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

                                    

      Registrační čísla

1

přijat(a)

12

přijat(a)

2

přijat(a)

14

přijat(a)

3

přijat(a)

16

přijat(a)

4

přijat(a)

17

přijat(a)

5

přijat(a)

18

přijat(a)

6

přijat(a)

19

přijat(a)

8

přijat(a)

20

přijat(a)

9

přijat(a)

21

přijat(a)

10

přijat(a)

22

přijat(a)

11

přijat(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí si máte možnost vyzvednout osobně v době od 8:00 do 15:00 hodin                     dne 3. a 4. června 2019 v mateřské škole, nebo vám bude zasláno v písemné podobě.

 

 

 

                                                                                              …………………………………………………….

V Kyjově dne 3. 6. 2019                                                                 Mgr. Hana Kůřilová

                                                                                                                ředitelka MŠ

 

*********************************************************************************************************************

Přijmeme kvalifikovanou učitelku MŠ s nástupem od školního roku 2019/2020

Přijmeme vyučenou kuchařku s nástupem - srpen 2019

 

                                    

Naše mateřská škola Kytička leží v klidné části města Kyjova na okraji sídliště Za Stadionem a rodinné zástavby Koliba. Byla otevřena v roce 1964 a v  součastnosti  má naplněny tři třídy s kapacitou 75 dětí.

Jejím velkým pozitivem je poloha budovy i její přilehlé zahrady. Ta umožňuje dětem dostatek pohybu a příležitostí ke hře, ale i k pozorování růstu rostlinek a květin na  zřízeném políčku a bylinkovém záhonku. Stala se oázou zeleně s rozmanitými druhy stromů, keřů a travnaté plochy.

V  roce 2007 vykročila naše mateřská škola na cestu za zdravím. Vypracovali jsme si nový ŠVP podle modelového programu Kurikula školy podporující zdraví a zatím pracovně jsme si naši mateřskou školu nazvali „Kytička!“ Ta se stala pro nás symbolem krásy, něhy, zdravého a správného růstu. Její něžná křehkost nám však také napovídá, jak je snadno zranitelná pokud ji nebudeme chránit a s láskou o ní pečovat!

Na světě bude pořád krásně,
ale jen když nám kytička neuvadne !
A když ji budeme svojí láskou hřát,
tak se nemáme čeho bát !


Propagujeme zdravý životní styl s dostatkem pohybu na zdravém vzduchu. Ve stravě hodně zeleniny, ovoce, ale i přirozených potravin  jako jsou obiloviny, ryby, různé druhy masa, mléčné výrobky, semínka,ořechy a bylinky. V naší práci navazujeme na výchovu v rodině, se kterou úzce spolupracujeme. Snažíme se o školu rodinného typu, kde se známe navzájem a respektujeme se. Vedeme děti k vzájemné ohleduplnosti a toleranci a k blízkému vztahu k přírodě. 

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den v průběhu hry, prožitkovým učením. Na základě individuálního poznání každého dítěte podněcujeme jeho rozvoj na základě jeho zájmu, potřeb a možností po stránce tělesné, psychické a sociální. Naše děti připravujeme na zdárný přechod do ZŠ  posilováním jejich sebevědomí, samostatnosti, schopnosti být iniciativní ale i tolerantní a respektovat jeden druhého.

Všechny třídy - Berušky, Včeličky a Motýlci jsou věkově smíšené, což umožňuje umístit sourozence nebo  kamarády společně. Již během adaptace se mohou rodiče seznámit se školou a společně s dítětem si vybrat třídu.

Provoz mateřské školy a školní jídelny zajišťuje 6 kvalifikovaných  pedagogických pracovnic a 5 provozních pracovnic ( viz. personál)